Информативно-позајмно одјељење

Информативно-позајмно одјељење ЈУ Народне библиотеке “Иво Андрић“ Вишеград својим корисницима омогућава креативно и квалитетно провођење слободног времена, описмењавање, читање, учење, јачање културних и духовних потенцијала.

Услуге пружа свим корисницима, без обзира на њихову старост, пол, друштвени статус, нацију, вјеру, расу или било која друга обиљежја

Читаоцима је на располагању око 30.000 књига.

Приступ књигама je слободан, a књижни фонд садржи наслове класичне и популарне литературе, као и књиге из свих области стручне литературе. Поред обавезне лектире за средњошколце и стручне литературе из различитих области, добар дио фонда сачињава белетристика.

Уписом на Информативно - позајмно одјељење, корисници стичу право позајмице књига и коришћењa услуга читаонице. Чланска карта важи календарску годину.

Корисницима одјељења пружају се услуге издавања, препоруке и резервације публикација, помоћ при коришћењу електронског каталога као и услуге стручне помоћи при изради матурских, семинарских, дипломских, и других радова.

У сваком тренутку можете се обратити библиотекарима - информаторима за помоћ, препоруку и упућивање у распоред књига на полицама.

Све информације можете добити на број телефона 058/620-378 или лично, доласком у библиотеку.

Одјељење води:

Весна Нешковић, библиотекар